Baseline measurement

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting is meestal de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Wanneer er geen gegevens zijn over de huidige situatie, is het moeilijk te zien of doorgevoerde veranderingen en verbeteringen ook daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Er is immers geen vergelijkingsmateriaal met de uitgangssituatie. Een nulmeting zorgt er dus voor dat er gegevens zijn uit de beginsituatie, zodat er na implementatie verbeteringen kunnen worden doorgevoerd


Hoe krijg je mensen gemotiveerd voor een training?

Weinig mensen raken gemotiveerd en geïnspireerd door het idee om eindeloze e-learnings te lezen of door dikke boeken te ploegen. Trainen moet leuk en relevant zijn, dat is ons doel. Een training is relevant als je nieuwe informatie aangeboden krijgt. Herhaling is natuurlijk goed om informatie vast te houden. De kracht van herhaling is groot. Maar op eigen initiatief en niet omdat een methode dat voorschrijft.


Baseline measurement

Smart Training Center heeft een traject ontwikkeld om training op individueel niveau relevant, leuk en uitdagend te maken. Meten is weten en motiveren!

Naast het ontwikkelen van nieuwe trainingen is het mogelijk om bestaande trainingen te gamificeren en te gamificeren

Meer informatie?