Taxonomie van Bloom

De taxonomie is bedacht door onderwijspsycholoog Benjamin Bloom. Het is een van de meest gebruikte manieren om verschillende kennisniveaus in te delen.
De leervaardigheden worden ingedeeld in verschillende niveaus

  • Onthouden (kennisverwerving)
  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren
    Deze indeling hebben wij verwerkt in onze Serious Trainings. Wij hebben er echter Reflectie en Herhaling aan toegevoegd.

Wil je meer weten! Klik hier voor onze white paper