Smart Training Center


Met de geïntegreerde leeraanpak van de Serious Trainings van Smart Training Center stellen we deelnemers in staat hun leerdoelen op verschillende niveaus te bereiken.

Hiervoor combineren wij onze serious trainings (Kennis) met een solide basis van feiten, concepten en informatie. Dit, gepresenteerd door specialisten en top trainers binnen hun eigen vakgebied, vullen we daarnaast aan met een serious game (Gaming) die de deelnemer uitdaagt het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Tenslotte met een interactieve reflectie (Reflectie) waarbij de kennisretentie wordt getoetst. Aansluitend hierop kunnen wij organisaties voorzien van passend en op maat gemaakt Advies over te volgen leerroutes en specifieke aanpassingen op basis van onze metingen uit de Serious Trainings.

Wat is een Serious Training?